Příprava grafiky

V této sekci naleznete vše potřebné pro správnou přípravu a následný export Vašich grafických podkladů do tisku. Jednotlivé tiskové technologie mohou mít různé požadavky, např. tisk bílou, proto věnujte pozornost všem sekcím.

Šablony pro přípravu tiskových materiálů

Vizitky

Šablony pro přípravu grafiky pro tisk vizitek. Soubor obsahuje formáty vizitek 90x50mm a 85x55mm.

Roll-upy

Šablony pro přípravu grafiky pro tisk roll-upu. Soubor obsahuje formáty 85x200cm a 100x200cm.

Letáky

Šablony pro přípravu grafiky pro tisk letáků ve formátu A6, A5, A4 a A3 vč. oblasti spadu pro bezokrajový tisk.

Poukázky

Šablona pro přípravu grafiky pro tisk poukázek ve formátu DL (210x99mm) vč. oblasti spadu pro bezokrajový tisk.

Tučně jsou zvýrazněny nejběžnější formáty v jednotlivých kategorií.

Jak připravit tisková data?

Barvy
“Padesát“ odstínů černé
Stránka
Písmo a text
Vektorová grafika
Rastrová grafika
Rozlišení
Průhlednost a přetisky
Export pro velkoformátový tisk
Export pro maloformátový tisk
Řezaná grafika
Tvarový ořez
Tisk bílou
Tipy na obrázky
Nevíte si s grafikou rady?
3D samolepky
Barvy

Standard PDF/X-1a povoluje pouze barvový prostor CMYK, standard PDF/X-4 povoluje i jiné barvové prostory. Pro bezpečnou předávku dat však zůstaňte u CMYK. Doporučujeme dodržovat následující (zjednodušená) pravidla:

 • Pro křivkovou grafiku a text volte CMYK nebo přímé barvy.
 • Pro rastrovou grafiku volte CMYK nebo RGB. V případě objektu v RGB musí být vložen i ICC profil (zpravidla AdobeRGB nebo sRGB), aby byl možný korektní převod do CMYK.
 • Přímé barvy (např. Pantone) volte jen v nezbytném případě.
 • U velkých černých ploch použijte sytou černou neboli Rich Black, více tomto tématu naleznete v sekci níže Černá barva.
 • Pro černobílý tisk, musí být celý dokument v barevném režimu Grayscale.
 • Pozor na tisk na čirou fólii, bílé oblasti v tiskové předloze budou průhledné a po nalepení na jiné než bílé plochy může dojít je změně barevnosti. Pokud chcete, aby byla určitá místa bílá, je nutné tyto plochy přebarvit na přímou barvu s názvem RDG_WHITE. Tuto barvu naleznete v našem vzorníku barev pro Adobe Illustrator, který můžete stáhnout ZDE.
“Padesát“ odstínů černé

Možná byste zrovna u černé barvy odstíny nečekali, věřte, že i černou lze namíchat v určitých tónech resp. teplotách tak, aby působila co nejpříjemněji dle konkrétního záměru použití. Sytá černá se také často používá pro text tištěný na obrázku nebo barevném pozadí. V digitálním tisku mícháme barvy pomocí čtyř výtažků CMYK. K znázorňuje černou. Pokud však použijeme při tisku černých ploch pouze černou, budou působit umrle a nevýrazně. Platí to hlavně na velkých plochách, kde je sytost velmi důležitá. Zde použijeme tzv. Rich Black (sytou černou), do které se přimíchávají v různých poměrech další tři výtažkové barvy. Pojďme si jednotlivé černé představit.

Následující čísla udávají procentuální podíl barev v pořadí C, M, Y, K neboli azurovou, magentu, žlutou a černou.

Typická Rich black – 50, 50, 50, 100
Rich black (FOGRA39) – 91, 79, 62, 97
Studená černá – 70, 35, 40, 100
Teplá černá – 35, 60, 60, 100
Registrační černá – 100, 100, 100, 100 (použití pro ořezové a řezací značky)

Stránka

 • Pomocí rámečku řezání (TrimBoxu) definujte požadovaný rozměr hotové tiskoviny (tzv. čistý formát), i když si myslíte, že řezání nebude třeba.
 • Objekty, které mají sahat až k okraji čistého formátu, musí přesahovat rámeček řezání (spad). U malých formátů (vizitky, letáky) o 2 mm, u velkoformátového tisku o 10mm. Velikost spadu definujte pomocí rámečku spadávky (Bleed Boxu) a přesahující objekty k němu zarovnávejte.
 • Dodržujte bezpečnou zónu min. 4 mm (maloformát) a 10 mm (velkoformát) uvnitř rámečku řezání.
Písmo a text
 • Všechna písma musí být vložena nebo převedena do křivek.
 • Text musí být v CMYK nebo přímých barvách.
 • Černý text v běžných velikostech musí být ve 100 % K
 • Černý text do 12 pt, který překrývá objekty na pozadí, by měl mít vždy zapnutý přetisk. Větší černý text s objekty na pozadí by měl mít vypnutý přetisk nebo by měl být tištěn bohatou černou (viz sekce “Padesát” odstínů černé)
 • Bílý text nesmí mít zapnutý přetisk – jinak při tisku zmizí. Pozor na změnu barvy textu na bílou – nezapomeňte také vypnout přetisk!
 • Pokud požadujete tisk bílou barvou nastavte písmo přímou barvou s označením RDG_WHITE (více info v sekci Tisk bílou)
Vektorová grafika
 • Křivkovou grafiku připravujte v CMYK nebo přímých barvách.
 • Pozor na příliš tenké linky, doporučujeme min. 0,124 pt pro linky tištěné 1 tiskovou barvou a 0,25 pt pro linky tištěné více tiskovými barvami.
 • Vždy definujte sílu tahu číselnou hodnotou.
 • Tenké černé čáry by měly být ve 100 % K a mít zapnutý přetisk.
 • Větší černé plochy by měly mít přetisk vypnutý nebo být definovány bohatou černou (viz sekce “Padesát” odstínů černé).
 • Bílé objekty nesmí mít zapnutý přetisk, jinak při tisku zmizí.
Rastrová grafika
 • Rastrové obrázky v PDF musí mít dostatečné rozlišení: pro digitální laserový tisk 300 ppi (min. 150 ppi), pro velkoformátový tisk 10 až 200 ppi (ppi = 3438/(PV/2,54), kde PV je pozorovací vzdálenost v cm). Více informací o rozlišení v bloku Rozlišení grafiky.
 • Obrázky v PDF můžete ponechat v RGB – vždy ale vložte správný ICC profil, aby byl možný korektní převod do CMYK. Nezapomeňte, že barvy obrázku se po převodu do CMYK mohou změnit. Z tohoto důvodu si zkontrolujte náhled v Illustratoru ->Zobrazení -> Kontrolní náhled barev.
Rozlišení
 • Rozlišení výstupního souboru by mělo odpovídat následujícím parametrům, kdy jsou data ve velikosti 1:1.
  POHLEDOVÁ VZDÁLENOST ROZMĚR TISKU APLIKACE ROZLIŠENÍ 1:1
  asi 40 cm do A3
  Nejmenší použitelné písmo 6 bodů
  Malé samolepky, plakáty, fotografie 200 – 400 dpi – dle velikosti nejmenšího detailu
  asi 70 cm do A2
  Nejmenší použitelné písmo 6 bodů
  Plakáty, samolepky 100 – 200 dpi – dle velikosti nejmenšího detailu
  asi 1,5 m do 2 m² Citylight, plakát, polep auta, interiérové aplikace 100 – 150 dpi
  asi 5 m 2 – 8 m² reklamní cedule a bannery, polep dodávky, exteriérové aplikace 70 – 100 dpi
  asi 5 – 10 m 8 – 20 m² Billboardy (menší) 50 – 70 dpi
  asi 10 m 8 – 20 m² Billboardy (větší) 30 – 50 dpi
  asi 20 m 20 – 40 m² Bigboardy, aplikace na fasády 15 – 30 dpi
  asi 30 m 100 a více m² Megaboardy 5 – 30 dpi
Průhlednost a přetisky
 • Objekty, které nepoužívají průhlednost, umístěte do popředí nad objekty s průhledností.
 • Nepoužívejte průhlednost na malý text.
 • Nepoužívejte průhlednost pro zesvětlení barvy.
 • Používejte náhled přetisku a náhled sloučení průhledností.
 • Průhlednost slučujte, až když je to nezbytně nutné.
 • Zkontrolujte přetisky jednotlivých objektů (přetisky nejsou v PDF na obrazovce vidět a přetiskový bílý text nakonec není po vytištění viditelný).
 • Průhlednost je podporována při exportu do formátu PDF-X4 (naše přednastavení, které jsou ke stažení ve spodní části stránky podporují PDF-X4)
Export pro velkoformátový tisk

Pravidla pro přípravu tiskových dat pro velkoformátový tisk samolepek, okenních fólií, plakátů, plachet atd.

Formát tiskových dat
Ideální tisková data jsou ve formátu PDF. Ve výjimečných případech přijímáme i otevřená tisková data (AI, PSD, INDD…)

Barevnost a rozlišení
Grafiku vytvářejte v barevném prostoru CMYK čímž předejdete výrazným rozdílům v barevnosti vytištěného dokumentu. Přímé barvy a Pantone před uložením převeďte do CMYK v opačném případě nemusí barevnost odpovídat vybraným barvám. Použité obrázky by měly mít rozlišení 5-300 ppi dle velikosti výsledného tisku. Více informací o rozlišení v záložce Rozlišení grafiky.

Měřítko
V případě, že to rozměry dovolí by mělo být měřítko 1:1. V opačném případě zvolte 1:5 nebo 1:10. Názvu souboru by měl obsahovat zvolené měřítko např. Soubor123_1ku10.pdf, atp. V případě poměru 1:1 poměr v názvu souboru neuvádějte.

Spadávka a bezpečná vzdálenost
V případě, že grafika zasahuje až ke kraji dokumentu, je potřeba, aby přesahovala až za hranu dokumentu a to alespoň o 10 mm. Důvodem je tolerance oříznutí dokumentu na čistý formát po vytištění. Ze stejného důvodu dodržujte bezpečnou vzdálenost důležitých grafických prvků 10 mm od okraje.

Export grafiky
Hotovou grafiku vyexportujte do formátu PDF (1.6 PDF/x-4:2008) s ICC profilem ISO Coated v2 (ECI) vč. ořezových značek.

Export pro maloformátový tisk

Pravidla pro přípravu tiskových dat pro maloformátový tisk vizitek, letáků, plakátů a fotografií.

Formát tiskových dat
Ideální tisková data jsou ve formátu PDF. Ve výjimečných případech přijímáme i otevřená tisková data (AI, PSD, INDD…).

Barevnost a rozlišení
Grafiku vytvářejte v barevném prostoru CMYK čímž předejdete výrazným rozdílům v barevnosti vytištěného dokumentu. Přímé barvy a Pantone před uložením převeďte do CMYK v opačném případě nemusí barevnost odpovídat vybraným barvám. Použité obrázky by měly mít rozlišení 300 ppi.

Měřítko
Měřítko souboru by mělo být 1:1.

Spadávka a bezpečná vzdálenost
V případě, že grafika zasahuje až ke kraji dokumentu, je potřeba, aby přesahovala až za hranu dokumentu a to alespoň 2 mm. Důvodem je tolerance oříznutí dokumentu na čistý formát po vytištění. Ze stejného důvodu dodržujte bezpečnou vzdálenost důležitých grafických prvků 4 mm od okraje.

Export grafiky
Hotovou grafiku vyexportujte do formátu PDF (1.6 PDF/x-4:2008) s ICC profilem ISO Coated v2 (ECI) vč. ořezových značek.

Řezaná grafika

Řezaná grafika

Reklamní nápisy, cedule, polepy aut nebo informační systémy, na všechny tyto aplikace se nejčastěji používá řezaná grafika (reklama) neboli písmena a grafika vyřezaná do barevných fólií a následně nalepena na různé druhy podkladu. V nabídce máme několik set druhů a barevných odstínů samolepicích fólií určených na krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé aplikace.

Příprava dat:
Grafika určená pro tvarový ořez musí být vždy ve vektorech tedy ve křivkách ideálně ve formátu PDF nebo SVG. Před uložením a odesláním grafických dat převeďte všechna písma do křivek. Pokud potřebujete s přípravou grafiky pomoct, obraťte se na nás. Součástí našeho týmu je i zkušená grafička, která vám ráda s grafickým návrhem pomůže.

Ne každý soubor je vhodný k řezání

Na ukázce níže vidíte, že na první pohled zdánlivě stejné motivy mohou být zcela rozdílné. Obrázek vlevo je ukázka motivů, jak ho vidíme v náhledu či běžném zobrazení v grafickém programu (Adobe Illustrator). Při zobrazení Obrysů (Outlines), které v Illustratoru vyvoláme stisknutím zkratky ⌘+Y (macOS) nebo CTRL+Y (Win) je zřejmé, že první motiv je pouze rastr (neobsahuje žádné cesty – křivky) přičemž druhý motiv ano. Lze tak vyřezat pouze druhý motiv.

  

Minimální velikost písma:
Pro korektní vyřezání textu je nutné dodržet minimální výšku (velikost) bezpatkového písma 8mm (23 bodů) a patkového písma 9mm (25 bodů). V opačném případě nejsme schopni ručit za správné vyřezání a následnou separaci. Pokud si nejste grafikou jisti, zašlete nám ji k náhledu.

Součástí cenové nabídky na řezanou grafiku je:

 • vybraná fólie
 • tvarový ořez
 • separace fólie (odstranění okolní folie od vyřezané grafiky)
 • přenosová fólie
 • stručný návod na aplikaci

V případě, že potřebujete polepy také aplikovat, vypočítáme vám cenu individuálně dle rozsahu.

Tvarový ořez

Tvarový ořez (OPOS)

Tvarovým ořezem je myšleno oříznutí vytištěné grafiky do požadovaného tvaru. Motiv, který bude oříznut by měl být nasílen o spad (cca 3mm). Ořezová cesta musí být uzavřená křivka např. tvořená ručně perem nebo tvarem, s minimálním možným počtem bodů/uzlů a vložená do samostatné vrstvy grafiky. Ořezovou cestu resp. její tah pojmenujte (přebarvěte) zvolením přímé barvy s názvem CutContour, kterou stáhnete v spolu s dalšími speciálními barvami v podobě “Vzorníku barev OffSign” pro Adobe Illustrator ZDE.

Výsledná tisková a ořezová data uložte následovně:

1. vrstva PDF – grafika bez ořezové cesty
2. vrstva PDF – samostatná ořezová cesta

Tisk bílou

Většina tiskne černou na bílý papír. U nás to jde i naopak. Tiskneme bílým tonerem na tmavé papíry a také bílým eco-solventním inkoustem na samolepicí fólie. Pokud máte zájem o tisk bílým tonerem, je nutné upravit Vaše grafická data následovně:

Příprava dat pro digitální maloformátový tisk bílou (do A3)
Na jedné z našich tiskáren je černá (klíčová barva K) nahrazena bílým tonerem. Z tohoto důvodu je nutné, aby grafika, která má být vytištěna bíle, obsahovala 100%K (ostatní výtažky CMY na 0%). Data poté uložte standardním způsobem viz informace pro export grafiky výše. Nezapomeňte nás na tisk bílou barvou upozornit předem, v opačném případě budou prvky označené 100%K pouze černé.

Příprava dat pro velkoformátový tisk bílou (do šířky 50cm)
Při tisku samolepek je potřeba aby prvky, které se budou tisknout bílou barvou byly “obarveny” speciální přímou barvou nazvanou RDG_WHITE. Tuto barvu naleznete spolu s dalšími speciálními barvami (např. pro definování cesty pro tvarový ořez) v souboru “Vzorník barev OffSign” pro Adobe Illustrator, který si můžete stáhnout.

Tipy na obrázky

Při vytváření kvalitní a profesionální grafiky jsou často obrázky klíčové. Pokud nejste profesionální fotograf nebo nejste natolik kreativní, abyste fotky pořídili sami, jsou na místě foto banky.

Placené foto banky – platíte buďto členský poplatek nebo za jednotlivá stažení
Depositphotos.com – náš osobní tip, protože služby této foto banky sami využíváme
Shutterstock.com – jedna z největších foto bank na světě
123RF.com – další oblíbená foto banka

Free foto banky – pokud nechcete za obrázky platit, můžete využít foto banky s bezplatnými fotografiemi
Pexels.com – velice oblíbená free foto banka
Pixabay.com – další oblíbená foto banka zdarma

Vždy si pečlivě přečtěte konkrétní licenční požadavky fotografií, které chcete použít. Naše tiskárna nenese odpovědnost za ilegálně stažené fotografie a proto předpokládáme, že ke všem grafikám máte všechny potřebné licence.

Nevíte si s grafikou rady?

Pokud potřebujete s přípravou grafiky pomoct, obraťte se na nás. Součástí našeho týmu je i zkušený grafiky, která vám rád s grafickým návrhem pomůže. Cena grafických prací je 500 Kč bez DPH / hod. Časový odhad vám sdělíme na základě vaší poptávky.

3D samolepky

Příprava grafiky pro 3D samolepky má jedno hlavní pravidlo – nesmí obsahovat ostré rohy a vrcholy. Z toto vyplývá, že všechna místa v grafice, která jsou ostrá je nutné zaoblit. Důvodem je, aby při zalévání fólie epoxidová pryskyřice nevytekla přes okraj samolepky. U nás je možné vyrobit dva typy 3D samolepek. Jednoduché tvary či písmena.

V případě výroby jednoduchých tvarů (čtverec, obdélník nebo kruh) je třeba definovat pomocí barvy CutContour (více v sekci Tvarový ořez) ořezovou cestu neboli tvar výsledné 3D samolepky. Jak bylo řečeno výše rohy obdélníku a čtverce je potřeba zaoblit na min. rádius 3px (dle velikosti samolepky). U jednotlivých písmen je to obdobné, barvu tahu změňte na barvu CutContour. Zaoblení rohů a vrcholů se provádí obdobně viz. obrázek výše.

Přednastavení pro export grafiky

Tato přednastavení Vám po nainstalování do programů Adobe pomohou exportovat grafiku na jedno kliknutí.

Vzorník barev OffSign

Vzorník přímých barev pro tvarový ořez a tisk bílou barvou.

Digitální tisk

Preset pro export PDF souboru pro maloformátový a velkoformátový tisk (z programů Adobe).

Digitální tisk 300 PPI

Preset pro export PDF souboru pro maloformátový a velkoformátový tisk vč. převzorkování obrázků.

Nevíte si s přípravou grafiky rady?

Rádi Vám také grafiku vytvoříme dle Vašeho zadání.

Menu
Neodcházejte a využijte slevu!

SLEVA 100 Kč
Na celý eshop. Platnost 60 minut!

Kód kuponu - DONTGO100
ZOBRAZIT ESHOP
close-link