Pravidla pro tvorbu grafiky

Doporučený postup pro přípravu grafických dat

Home > Příprava grafiky

Šablony ke stažení

 • Šablony pro tisk vizitek
 • Šablony pro tisk letáků
 • Šablony pro tisk roll-upu
 • Barvy

  Standard PDF/X-1a povoluje pouze barvový prostor CMYK, standard PDF/X-4 povoluje i jiné barvové prostory. Pro bezpečnou předávku dat však zůstaňte u CMYK. Doporučujeme dodržovat následující (zjednodušená) pravidla:

  • Pro křivkovou grafiku a text volte CMYK nebo přímé barvy.
  • Pro rastrovou grafiku volte CMYK nebo RGB. V případě objektu v RGB musí být vložen i ICC profil (zpravidla AdobeRGB nebo sRGB), aby byl možný korektní převod do CMYK.
  • Přímé barvy (např. Pantone) volte jen v nezbytném případě.
  • U velkých černých ploch použijte sytou černou (složení C 50%,M 40%,Y 30%,K 100%).
  • Pro černobílý tisk, musí být celý dokument v barevném režimu Grayscale.
  • Netiskneme bílou barvu – pozor na tisk na čirou fólii, bílé oblasti v tiskové předloze budou průhledné a po nalepení na jiné než bílé plochy může dojít je změně barevnosti (výjimkou je laserový tisk do formátu A3 – v tomto případě je potřeba zvláštní požadavek na tisková data viz blok Tisk bílou.)
 • Stránka

  • Pomocí rámečku řezání (TrimBoxu) definujte požadovaný rozměr hotové tiskoviny (tzv. čistý formát), i když si myslíte, že řezání nebude třeba.
  • Objekty, které mají sahat až k okraji čistého formátu, musí přesahovat rámeček řezání (spad). U malých formátů (vizitky, letáky) o 2 mm, u velkoformátového tisku o 10mm. Velikost spadu definujte pomocí rámečku spadávky (Bleed Boxu) a přesahující objekty k němu zarovnávejte.
  • Dodržujte bezpečnou zónu min. 4 mm (maloformát) a 10 mm (velkoformát) uvnitř rámečku řezání.
 • Písmo a text

  • Všechna písma musí být vložena nebo převedena do křivek.
  • Text musí být v CMYK nebo přímých barvách.
  • Černý text v běžných velikostech musí být ve 100 % K
  • Černý text do 12 pt, který překrývá objekty na pozadí, by měl mít vždy zapnutý přetisk. Větší černý text s objekty na pozadí by měl mít vypnutý přetisk nebo by měl být tištěn bohatou černou (např. 100 % K + 50 % C)
  • Bílý text nesmí mít zapnutý přetisk – jinak při tisku zmizí. Pozor na změnu barvy textu na bílou – nezapomeňte také vypnout přetisk!
 • Vektorová grafika

  • Křivkovou grafiku připravujte v CMYK nebo přímých barvách.
  • Pozor na příliš tenké linky, doporučujeme min. 0,124 pt pro linky tištěné 1 tiskovou barvou a 0,25 pt pro linky tištěné více tiskovými barvami.
  • Vždy definujte sílu tahu číselnou hodnotou.
  • Tenké černé čáry by měly být ve 100 % K a mít zapnutý přetisk.
  • Větší černé plochy by měly mít přetisk vypnutý nebo být definovány bohatou černou (např. 100 % K + 50 % C)
  • Bílé objekty nesmí mít zapnutý přetisk, jinak při tisku zmizí.
 • Rastrové obrázky

  • Rastrové obrázky v PDF musí mít dostatečné rozlišení: pro digitální laserový tisk 300 ppi (min. 150 ppi), pro velkoformátový tisk 10 až 200 ppi (ppi = 3438/(PV/2,54), kde PV je pozorovací vzdálenost v cm). Více informací o rozlišení v bloku Rozlišení grafiky.
  • Obrázky v PDF můžete ponechat v RGB – vždy ale vložte správný ICC profil, aby byl možný korektní převod do CMYK. Nezapomeňte, že barvy obrázku se po převodu do CMYK mohou změnit.
 • Rozlišení grafiky

  Rozlišení výstupního souboru by mělo odpovídat následujícím parametrům, kdy jsou data ve velikosti 1:1.

  POHLEDOVÁ VZDÁLENOST ROZMĚR TISKU APLIKACE ROZLIŠENÍ 1:1
  asi 40 cm do A3
  Nejmenší použitelné písmo 6 bodů
  Malé samolepky, plakáty, fotografie 200 – 400 dpi – dle velikosti nejmenšího detailu
  asi 70 cm do A2
  Nejmenší použitelné písmo 6 bodů
  Plakáty, samolepky 100 – 200 dpi – dle velikosti nejmenšího detailu
  asi 1,5 m do 2 m² Citylight, plakát, polep auta, interiérové aplikace 100 – 150 dpi
  asi 5 m 2 – 8 m² reklamní cedule a bannery, polep dodávky, exteriérové aplikace 70 – 100 dpi
  asi 5 – 10 m 8 – 20 m² Billboardy (menší) 50 – 70 dpi
  asi 10 m 8 – 20 m² Billboardy (větší) 30 – 50 dpi
  asi 20 m 20 – 40 m² Bigboardy, aplikace na fasády 15 – 30 dpi
  asi 30 m 100 a více m² Megaboardy 5 – 30 dpi
 • Průhlednost a přetisky

  • Objekty, které nepoužívají průhlednost, umístěte do popředí nad objekty s průhledností.
  • Nepoužívejte průhlednost na malý text.
  • Nepoužívejte průhlednost pro zesvětlení barvy.
  • Používejte náhled přetisku a náhled sloučení průhledností.
  • Průhlednost slučujte, až když je to nezbytně nutné.
  • Zkontrolujte přetisky jednotlivých objektů (přetisky nejsou v PDF na obrazovce vidět a přetiskový bílý text nakonec není po vytištění viditelný).
 • Velkoformátový tisk

  Pravidla pro přípravu tiskových dat pro velkoformátový tisk samolepek, okenních fólií, plakátů, plachet atd.

  Formát tiskových dat

  Ideální tisková data jsou ve formátu PDF. Ve výjimečných případech přijímáme i otevřená tisková data (AI, PSD, INDD…).

  Barevnost a rozlišení

  Grafiku vytvářejte v barevném prostoru CMYK čímž předejdete výrazným rozdílům v barevnosti vytištěného dokumentu. Přímé barvy a Pantone před uložením převeďte do CMYK v opačném případě nemusí barevnost odpovídat vybraným barvám. Použité obrázky by měly mít rozlišení 5-300 ppi dle velikosti výsledného tisku. Více informací o rozlišení v záložce Rozlišení grafiky.

  Měřítko

  V případě, že to rozměry dovolí by mělo být měřítko 1:1. V opačném případě zvolte 1:5 nebo 1:10. Názvu souboru by měl obsahovat zvolené měřítko (pokud se nejedná o výchozí 1:1).

  Spadávka a bezpečná vzdálenost

  V případě, že grafika zasahuje až ke kraji dokumentu, je potřeba, aby přesahovala až za hranu dokumentu a to alespoň o 10 mm. Důvodem je tolerance oříznutí dokumentu na čistý formát po vytištění. Ze stejného důvodu dodržujte bezpečnou vzdálenost důležitých grafických prvků 10 mm od okraje.

  Export grafiky

  Hotovou grafiku vyexportujte do formátu PDF (1.6 PDF/x-4:2008) s ICC profilem ISO Coated v2 (ECI) vč. ořezových značek.

  Pokud si nejste jisti nastavením stáhněte si přednastavení tisku (pro aplikace Adobe):

  Stáhnout nastavení

 • Maloformátový tisk

  Pravidla pro přípravu tiskových dat pro maloformátový tisk vizitek, letáků, plakátů a fotografií.

  Formát tiskových dat

  Ideální tisková data jsou ve formátu PDF. Ve výjimečných případech přijímáme i otevřená tisková data (AI, PSD, INDD…).

  Barevnost a rozlišení

  Grafiku vytvářejte v barevném prostoru CMYK čímž předejdete výrazným rozdílům v barevnosti vytištěného dokumentu. Přímé barvy a Pantone před uložením převeďte do CMYK v opačném případě nemusí barevnost odpovídat vybraným barvám. Použité obrázky by měly mít rozlišení 300 ppi.

  Měřítko

  Měřítko souboru by mělo být 1:1.

  Spadávka a bezpečná vzdálenost

  V případě, že grafika zasahuje až ke kraji dokumentu, je potřeba, aby přesahovala až za hranu dokumentu a to alespoň 2 mm. Důvodem je tolerance oříznutí dokumentu na čistý formát po vytištění. Ze stejného důvodu dodržujte bezpečnou vzdálenost důležitých grafických prvků 4 mm od okraje.

  Export grafiky

  Hotovou grafiku vyexportujte do formátu PDF (1.3 PDF/x-1a:2001) s ICC profilem ISO Coated v2 (ECI) vč. ořezových značek.

  Pokud si nejste jisti nastavením stáhněte si přednastavení tisku (pro aplikace Adobe):

  Stáhnout nastavení

  Nastavení vč. převzorkování obrázků na 300ppi:

  Stáhnout nastavení

   

 • Řezaná grafika

  Řezaná grafika

  Reklamní nápisy, cedule, polepy aut nebo informační systémy, na všechny tyto aplikace se nejčastěji používá řezaná grafika (reklama) neboli písmena a grafika vyřezaná do barevných fólií a následně nalepena na různé druhy podkladu. V nabídce máme několik set druhů a barevných odstínů samolepicích fólií určených na krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé aplikace.

  Příprava dat:
  Grafika určená pro tvarový ořez musí být vždy ve vektorech tedy ve křivkách ideálně ve formátu PDF nebo SVG. Před uložením a odesláním grafických dat převeďte všechna písma do křivek. Pokud potřebujete s přípravou grafiky pomoct, obraťte se na nás. Součástí našeho týmu je i zkušená grafička, která vám ráda s grafickým návrhem pomůže.

  Minimální velikost písma:
  Pro korektní vyřezání textu je nutné dodržet minimální výšku (velikost) bezpatkového písma 8mm (23 bodů) a patkového písma 9mm (25 bodů). V opačném případě nejsme schopni ručit za správné vyřezání a následnou separaci. Pokud si nejste grafikou jisti, zašlete nám ji k náhledu.

  Součástí cenové nabídky na řezanou grafiku je:

  • vybraná fólie
  • tvarový ořez
  • separace fólie (odstranění okolní folie od vyřezané grafiky)
  • přenosová fólie
  • stručný návod na aplikaci

  V případě, že potřebujete polepy také aplikovat, vypočítáme vám cenu individuálně dle rozsahu.

 • Tvarový ořez

  Tvarový ořez (OPOS)

  Tvarovým ořezem je myšleno oříznutí vytištěné grafiky do požadovaného tvaru. Motiv, který bude oříznut by měl být nasílen o spad (cca 3mm). Ořezová cesta musí být uzavřená křivka např. tvořená ručně perem, s minimálním možným počtem bodů/uzlů a uložená ve formátu PDF.

  Výsledná tisková a ořezová data uložte následovně:

  1. strana PDF – grafika bez ořezové cesty
  2. strana PDF – samostatná ořezová cesta
  3. Náhledová grafika s ořezem

  Ukázka tvarového ořezu

   

 • Tisk bílou

  Většina tiskne černou na bílý papír. U nás to jde i naopak. Tiskneme bílým tonerem na tmavé papíry. Pokud máte zájem o tisk bílým tonerem, kontaktujte nás prosím. Tisk bílým tonerem je možný pouze laserovou technologií do formátu A3.

  Příprava dat pro tisk bílou:

  Na jedné z našich tiskáren je černá (klíčová barva K) nahrazena bílým tonerem. Z tohoto důvodu je nutné, aby grafika, která má být vytištěna bíle, obsahovala 100%K (ostatní výtažky CMY na 0%). Data poté uložte standardním způsobem viz informace pro export grafiky výše.

  Upozornění: Tisk bílou barvou není standardní a tak je třeba tento požadavek při objednávce zdůraznit.

 • TIPY NA OBRÁZKY KE STAŽENÍ

  Při vytváření kvalitní a profesionální grafiky jsou často obrázky klíčové. Pokud nejste profesionální fotograf nebo nejste natolik kreativní, abyste fotky pořídili sami, jsou na místě foto banky.

  Placené foto banky – platíte buďto členský poplatek nebo za jednotlivá stažení
  Depositphotos.com – náš osobní tip, protože služby této foto banky sami využíváme
  Shutterstock.com – jedna z největších foto bank na světě
  123RF.com – další oblíbená foto banka

  Free foto banky – pokud nechcete za obrázky platit, můžete využít foto banky s bezplatnými fotografiemi
  Pexels.com – velice oblíbená free foto banka
  Pixabay.com – další oblíbená foto banka zdarma

  Vždy si pečlivě přečtěte konkrétní licenční požadavky fotografií, které chcete použít. Naše tiskárna nenese odpovědnost za ilegálně stažené fotografie a proto předpokládáme, že ke všem grafikám máte všechny potřebné licence.

 • Nevíte si s grafikou rady?

   

  Pokud potřebujete s přípravou grafiky pomoct, obraťte se na nás. Součástí našeho týmu je i zkušená grafička, která vám ráda s grafickým návrhem pomůže. Cena grafických prací je 300 Kč – 500 Kč / hod dle složitosti grafiky. Přesnou cenu vám sdělíme na základě vaší poptávky.

Upozornění: Dle odstavce d) § 1837 nového občanského zákoníku platného od 1.1.2014 spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případě dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.